Dzisiaj porozmawiamy sobie o działaniu na kilka frontów 😉 Czyli zobaczymy co to jest wątek i z czym to się je 🙂

W tym wpisie zajmiemy się głównie sposobami tworzenia wątków.

Czym zatem jest ten wątek?

Wątek jest niezależną ścieżką wykonania działającą w ramach procesu.

Czym zatem jest proces? Proces jest to egzemplarz wykonywanego programu.

Jak zatem widzimy wątek jest wykonywany w ramach procesu. W ramach jednego procesu może być wykonywanych wiele wątków.

Powinniśmy również wiedzieć, że wątki dzielą zasoby pomiędzy sobą w ramach jednego procesu, natomiast każdy proces ma przydzielone swoje zasoby.

Wątki w Javie

W Javie wątki są reprezentowane przez klasę Thread.

Nowy wątek możemy utworzyć w Javie na 3 sposoby:

  1. Rozszerzając klasę Thread
  2. Implementując interfejs Runnable
  3. Implementując interfejs Callable

Czym się różnią te podejścia?

Rozszerzenie klasy Thread

Aby utworzyć wątek musimy rozszerzyć klasę Thread oraz nadpisać metodę run.

W metodzie run umieszczamy nasz kod, który zostanie wykonany w naszym nowym wątku.

Implementacja interfejsu Runnable

Interfejs Runnable wymaga przez nas zaimplementowania jednej  metody – run.

Podobnie jak w poprzednim przypadku kod, który ma być wykonany w wątku umieszczamy w metodzie run.

Implementacja interfejsu Callable

Interfejs Callable jest generyczny i dostarcza metodę call, która zwraca obiekt typu, którego użyliśmy przy implementacji Callable.

Tym razem kod, który ma się wykonać w nowym wątku umieszczamy w metodzie call. Dodatkowo call wymuszą zwrócenie obiektu. Zwróćmy również uwagę, że Callable deklaruje możliwość rzucenia wyjątku kontrolowanego (checked exception).

Co wybrać?

Poznaliśmy 3 sposoby tworzenia wątków w Javie, ale który powinniśmy używać?

Sposobu pierwszego, czyli rozszerzania klasy Thread będziemy prawdopodobnie używać najrzadziej. Musimy pamiętać, że dziedziczenie powinno spełniać warunek IS-A, czyli klasa pochodna powinna być typem klasy nadrzędnej. Raczej rzadko będziemy spotykać się z sytuacją gdzie tworzona przez nas klasa będzie musiała rozszerzać Thread, aby rozszerzać jej funkcjonalność. Więcej o dziedziczeniu i kompozycji porozmawiamy w jednym z kolejnych wpisów.

Czyli pozostały nam dwie opcje Runnable i Callable. Tutaj powinniśmy dokonać wyboru mając na uwadze różnice pomiędzy tymi interfejsami:

  • metoda run z interfejsu Runnable jest typu void, natomiast metoda call z Callable zwraca wynik obliczeń
  • metoda call pozwala zadeklarować wyjątki kontrolowane (checked exceptions), czego nie pozwala metoda run.

Podsumowanie

Dzisiaj omówiliśmy sposoby tworzenia wątków w Javie. Powinniśmy zapamiętać, że wątek możemy stworzyć na 3 sposoby:

  • rozszerzając klasę Thread,
  • implementując interfejs Runnable,
  • implementując interfejs Callable.

W następnym wpisie związanym z wątkami omówimy sposoby na uruchomienie i zarządzanie naszymi wątkami.