Ostatnie kilka godzin pisania aplikacji poświęciłem na walce z dynamicznym tworzeniem elementów GUI w kodzie. Udało mi się w końcu wstępnie uzyskać efekt, który chciałem, i który jeszcze dopracuję. Problemem okazał się mały szczegół, o którym nie widziałem…

Problem, który chcę opisać, napotkałem przy tworzeniu ekranu wyświetlającego szczegóły dokumentu. Na tym ekranie powinien być widoczny tytuł dokumentu, tagi oraz wszystkie pliki wraz z ich opisami. I przy tym ostatnim elemencie powstały problemy.

Screenshot_2010-04-01-02-58-53

Powyżej wstawiłem efekt jaki bym chciał osiągnąć. Chodzi oczywiście o rozmieszczenie elementów – niebieskie linie oraz zielony kolor zostały dodane dla lepszej widoczności co się dzieję. Wracając do układu elementów – pliki chciałbym wyświetlić w formie tabelarycznej, gdzie w lewej kolumnie będzie miniaturka zdjęcia/pliku, a w prawej będzie dodany opis pliku.

Powyższy efekt udało się uzyskać przy pomocy następującego kodu:

Czy tworzę TableRow i są w nim dwa elementy:

  • FrameLayout, który w sobie zawiera ImageView z obrazem
  • TextView, który zawiera opis pliku

Oczywiście kod ten w XMLu stworzyłem tylko po to, żeby zobaczyć, których elementów mam użyć, żeby uzyskać efekt jaki chcę. Sama lista plików z opisami będzie oczywiście tworzona dynamicznie w kodzie.

Jeden wiersz tworzyłem mniej więcej w poniższy sposób:

Tworząc elementy tabeli w kodzie starałem się tworzył dokładnie te same elementy z tymi samymi parametrami, które użyłem w XMLu. Niestety tworzenie wiersza tabeli w powyższy sposób powodował, że na ekranie nic się nie pojawiało – tabela zostawała pusta. Metodą prób i błędów próbowałem dojść do tego co jest nie tak i w końcu mi się udało.

Okazało się, że przy tworzeniu ustawień layouty, czyli tworząc obiekty LayoutParams musimy użyć LayoutParams z klasy rodzica danego elementu, a nie z samego elementu. Czyli w przypadku gdzie tworzyłem wiersz tabeli w poniższy sposób

wystarczyło zamienić na:

Czyli użyć TableLayout.LayoutParams zamiast TableRow.LayoutParams, ponieważ TableLayout jest rodzicem naszego wiersza.

Po takich zmianach w kodzie ekran wyświelił elementy w taki sposób w jaki chciałem. Kod po modyfikacjach wyglada następująco: