W Androidzie mamy dostępną wbudowaną relacyjną baze danych – SqLite. Jak można wnioskować po nazwie, ta baza danych jest trochę okrojona w porównaniu do baz takich jak Oracle, Sybase czy PostgreSQL.

Dostępne typy danych w SqlLite to:

 • INTEGER – służy do przechowywania liczb całkowitych; w zależności od wielkości wartości przechowywane są na 1, 2, 3, 4, 6 lub 8 bitach
 • REAL – liczby zmiennoprzecinkowe
 • TEXT- ciągi znaków
 • BLOB – dane binarne

Jak widać nie ma tego za wiele, lecz wystarczająco, aby zapewnić nam wszystko czego potrzebujemy. Przynajmniej w większości wypadków 🙂

Chociaż po chwili zastanowienia… gdzie jest typ Date? Jak zapisywać datę? Tyle pytań bez odpowiedzi… Aż do teraz!

Data może być przechowywana w bazie danych w jednym z trzech formatów:

 • TEXT – data jest zapisana w formacie ISO8601, czyli „YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS”
 • REAL – data jest zapisana jako liczba dni, które mineły od 24 listopada 4714 r. p.n.e., czyli tak zwana data Juliańska
 • INTEGER – czas UNIXowy, czyli liczba milisekund, które mineły od 1 stycznia 1970r.

Do operacji na datach SqLite dostarcza 5 metod:

 1. date(timestring, …)
 2. time(timestring, …)
 3. datetime(timestring, …)
 4. julianday(timestring, …)
 5. strftime(format, timestring, …)

Pierwsze 4 funkcje przyjmują string jako pierwszy argument, a następnie dodatkowe argumenty. Funckja strftime przyjmuje jako pierwszy argument format daty, następnie wartość daty jako string oraz dodatkowe argumenty jako kolejne argumenty.

String opisujący date może być w jednym z poniższych formatów:

 1. YYYY-MM-DD
 2. YYYY-MM-DD HH:MM
 3. YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 4. YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS
 5. YYYY-MM-DDTHH:MM
 6. YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
 7. YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS
 8. HH:MM
 9. HH:MM:SS
 10. HH:MM:SS.SSS
 11. now
 12. DDDDDDDDDD

Formaty od 1 do 4 wydają się być oczywiste. W formatach 5-7 występuję stały znak T, który służy jako separator daty i godziny. Formaty 8-10 służą do przechowywania samej godziny. Format 11 to string now, który odpowiada aktualnej dacie. Ostatni format jest to liczba zmiennoprzecinkowa opisująca date Juliańską.