Podczas implementacji ekranu edycji dokumentu natknąłem się na ciekawy błąd związany z ORM.

Podczas próby aktualizacji encji

otrzymałem poniższy błąd:

Błąd sugeruje, że encja ta nie posiada pola id. Sama encja wyglądała tak:

Encja oczywiście zawierała pole id, a sam zapis encji do bazy danych odbył się bez problemu.

Zanim przejdę do mojego rozwiązania to chciałbym odnieść się do znaku _, który występował przy kazdym polu, np:

Idąc za dokumentacją języka:

Czyli w przypadku pola id powinno do niego zostać przypisane domyślnie 0.

Wracając do mojego rozwiązania problemu. Jedyną zmianą, którą zrobiłem w moim kodzie to poniższa modyfikacja.

Jak widać bezpośrednie przypisanie 0 do pola id pomogło z rozwiązaniem problemu.