API Androida niestety nie dostarcza nam w standardzie żadnego mechanizmu umożliwiającego wybór pliku z systemu plików. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak zaimplementować to samemu lub skorzystać z gotowej biblioteki.

Postanowiłem bazować na file chooser’ze zaimplementowanym przez Rogera Keaysa. Jest on dostępny pod poniższym adresem: https://rogerkeays.com/simple-android-file-chooser.

Moja implementacja wygląda w następujący sposób:

Główną zmianą (oczywiście poza napisaniem tego w języku Scala) jest dodanie ograniczenia na maksymalną wielkość pliku. Po wyborze pliku, jeżeli jego rozmiar przekracza ustawiony maksymalny rozmiar to zostaje wyświetlony komunkat z informacją, a plik nie zostaje dodany.